Chính sách bảo mật

Miphar luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình tìm kiếm sản phẩm, mua hàng và giao dịch thanh toán. Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chính sách bảo mật bao gồm:

(1) Bảo mật thông tin truy cập

Quý khách hàng sử dụng website miphar.vn với mục đích tham khảo lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin hoàn toàn không cần cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc tư vấn dịch vụ, thành viên chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với miphar. Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.

 Phạm vi thu thập thông tin

  • Họ tên
  • Địa chỉ
  • Sinh nhật
  • Địa chỉ email
  • Điện thoại

(2) Bảo mật thông tin cá nhân, thông tin đơn hàng

Thông tin dữ liệu đơn hàng được cung cấp cho nhà vận chuyển, nhân viên có chức năng xử lý đơn hàng.

Khách hàng có quyền tra cứu thông tin đơn hàng dựa trên email và số điện thoại thông qua công cụ tra cứu có sẵn.

(3) Bảo mật thanh toán

Hệ thống thanh toán thẻ trên website miphar được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Đông Hải đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Ngoài ra, miphar.vn còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

+ Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer). Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin khách hàng cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.

+ Hệ thống thanh toán đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin của PCI Security Standards Council 

+ Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của miphar.vn áp dụng với khách hàng:

  • Cung cấp tiện ích lưu giữ token chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho miphar.vn. miphar.vn không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của miphar.vn. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking), miphar.vn chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
Giỏ Hàng